bOVENKERK, KAMPEN

AANMELDEN: inmemoriamkampen@gmail.com | 06 - 102 758 87

IN MEMORIAM 2016

Zie aanmeldingsformulier hieronder

Geachte relatie,

Graag willen wij u uitnodigen om – net als voorgaande jaren of voor het eerst - deel te nemen aan In Memoriam. Dit sfeervolle herdenkingsprogramma wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 4 november 2016 in de Bovenkerk. In Memoriam heeft zich de afgelopen jaren een plaats verworven in de Kamper samenleving en is veel nabestaanden tot troost geweest. Het grote aantal bezoekers en de bemoedigende reacties in voorgaande jaren tonen de grote behoefte aan een jaarlijks herdenkingsmoment.

Tegen het einde van het jaar herdenken veel mensen, kerken, instellingen en organisaties hun overleden dierbaren, waarvan ze afscheid hebben genomen. Comité ‘In Memoriam’ biedt alle nabestaanden uit de gemeente Kampen via deze herdenkingsdag een moment van troost. Dat doen wij met een informatief, afwisselend en sfeervol programma rondom overlijden, uitvaart, rouwverwerking en gedenken. Het programma bevat herdenkingsvormen, lezingen, bedrijfspresentaties en muzikale intermezzo’s.

Wij hopen dat u zich ook dit jaar weer aanmeldt om uw bedrijf op In Memoriam te presenteren in de Bovenkerk. Om het programma nog beter af te stemmen op de inwoners van Kampen hebben wij voor dit jaar enkele vernieuwingen doorgevoerd.

  • In Memoriam is vorig jaar een stichting geworden. Daardoor zijn wij nog beter in staat om de herdenkingsavond te organiseren en voor subsidies en sponsoring in aanmerking te komen. Het bestuur bestaat momenteel uit onderstaande personen, aangevuld met vrijwilligers.
  • In Memoriam heeft zich versterkt met een comité van aanbeveling. Daarin zitten personen, die ons met hun kennis, ervaring en netwerk willen versterken. Zij dragen In Memoriam een warm hart toe en zien graag dat het zich ontwikkelt als herdenkingsmoment voor alle Kampenaren.
  • In Memoriam vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 4 november van 18.00 tot 21.30 uur. Hierdoor hopen wij dat nog meer Kampenaren ons programma kunnen bezoeken. Voor de locatie hebben wij ook dit jaar weer gekozen voor de eeuwenoude Bovenkerk als herkenbaar monument voor alle Kampenaren. Die beschikt over alle faciliteiten voor een gevarieerd herdenkingsprogramma: van muziek tot stilte en van inspiratie tot rouwverwerking.

Verder proberen wij bij de samenstelling van het programma – voor zover mogelijk – rekening te houden met aanbevelingen en ervaringen van bezoekers en deelnemers. Zo vervalt het afsluitende concert dit jaar. In plaats daarvan verspreiden wij de muzikale intermezzo’s en samenzang over het programma. Wij houden u op de hoogte van In Memoriam 2016 en zien uw aanmelding graag tegemoet.

KOSTEN

Wij bieden u als ondernemer in de uitvaartwereld of aanverwante bedrijfstakken de mogelijkheid om uw bedrijf in de sfeervolle Bovenkerk op gepaste – niet commerciële wijze - te presenteren aan onze bezoekers. Daarvoor stellen wij tafels ter beschikking, die u naar eigen inzicht kunt inrichten.

Kunt u die dag niet aanwezig zijn – maar draagt u de herdenkingsavond wel een warm hart toe - dan kunt u er ook voor kiezen om In Memoriam te sponsoren met of zonder naamsvermelding in onze promotie-uitingen.

Deelnemers van In Memoriam zijn uitvaartverzorgers, rouw- en ritueelbegeleiders, steenhouwerijen, uitvaartcentra, kerken, drukkerijen, bloemisten en dergelijke.

Deelnamekosten In Memoriam: € 200,- (incl. BTW)

  • inclusief stand

Partner In Memoriam: € 350,- (incl. BTW)

  • inclusief stand
  • inclusief naamsvermelding in advertentie huis-aan-huiskrant, op inmemoriamkampen.nl.

Donateur In Memoriam: naar vermogen

  • zonder naamsvermelding
  • exclusief stand

Om In Memoriam voor u tot een geslaagde herinneringsavond te maken, bent u vrij om uw relaties aan te schrijven en hen met hun familie of bekenden uit te nodigen.

Wij zien er naar uit om u te verwelkomen op In Memoriam 2016.

Aanmelding en informatie

Voor aanmeldingen en vragen over In Memoriam 2016 kunt u contact opnemen met:

  • inmemoriamkampen@gmail.com of 06-10275887.
  • BANK NL21 RABO 0306 7943 81

AANMELDEN